Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/640/2019

(FO) Barčin Marian (22.03.1960)

Šumperská ulica 41, 97101 Prievidza

Spisová značka, typ konania:
38OdK/640/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
od 12.09.2019
Stav konania:
12.09.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
22.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.09.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Barčin Marian, Šumperská ulica 41, 97101 Prievidza, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie