Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/871/2019

(FO) Podobenová Dana (22.09.1963)

Budovateľská 1335/13 , 96901 Banská Štiavnica

Spisová značka, typ konania:
5OdK/871/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
13.09.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
22.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.09.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Podobenová Dana, Budovateľská 1335/13 , 96901 Banská Štiavnica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--