Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/699/2019

(FO) Grundzová Božena (28.03.1956)

Kružlová 84 , 09002 Kružlová

Spisová značka, typ konania:
5OdK/699/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
08.01.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
22.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.09.2019 - Vyhlásený konkurz
08.01.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Grundzová Božena, Kružlová 84 , 09002 Kružlová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--