Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/705/2019

(FO) Kolbaský Radovan (13.01.1972)

SNP 275, 05918 Spišské Bystré

Spisová značka, typ konania:
5OdK/705/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
od 12.09.2019
Stav konania:
12.09.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.09.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kolbaský Radovan, SNP 275, 05918 Spišské Bystré, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--