Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/430/2019

(FO) Kartáč Kamil (14.03.1991)

Karpatské námestie 7770, 83106 Bratislava-Rača

Spisová značka, typ konania:
37OdK/430/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vladimír Sklenka
Stav konania:
10.10.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.10.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kartáč Kamil, Karpatské námestie 7770, 83106 Bratislava-Rača, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie