Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/716/2019

(FO) Giňa Ľubomír (10.04.1982)

Čergovská 45, 08267 Terňa

Spisová značka, typ konania:
5OdK/716/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
od 14.09.2019
Stav konania:
14.09.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.09.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Giňa Ľubomír, Čergovská 45, 08267 Terňa, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--