Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/262/2019

(FO) Varga Ladislav (01.04.1978)

Ždiarska 1443, 04012 Košice-Nad jazerom

Spisová značka, typ konania:
30OdK/262/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
Stav konania:
07.09.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
22.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
07.09.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Varga Ladislav, Ždiarska 1443, 04012 Košice-Nad jazerom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie