Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/434/2019

(FO) Kompuš František (07.07.1961)

Medzevská 501, 04423 Jasov

Spisová značka, typ konania:
31OdK/434/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Správca:
Stav konania:
21.11.2019 - Zrušený konkurz
História stavov konania:
22.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
07.09.2019 - Vyhlásený konkurz
21.11.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Kompuš František, Medzevská 501, 04423 Jasov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie