Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/192/2019

(FO) Brláš Ondrej, JUDr.

Štefánikova 9 , 94901 Nitra

Spisová značka, typ konania:
23OdK/192/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
18.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
27.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.09.2019 - Vyhlásený konkurz
18.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Brláš Ondrej, JUDr., Štefánikova 9 , 94901 Nitra, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie