Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-2K/35/2014

(PO) INTERSET Bratislava, s.r.o., IČO 35879190

Židovská 3/ 104716, 81101 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
B1-2K/35/2014, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
Stav konania:
05.12.2023 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
08.07.2014 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
30.07.2014 - Začaté konkurzné konanie
25.11.2014 - Vyhlásený konkurz
05.12.2023 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 25.11.2014
do 06.10.2017
od 25.09.2014
do 24.11.2014
Navrhovatelia:
INTERSET Bratislava, s.r.o., IČO 35879190, Židovská 3/ 104716, 81101 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
9 rokov a 152 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
9 rokov a 12 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--