(PO) ABC KLÍMA s.r.o., IČO 31354131

Tomášikova 19, 82102 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
2K/37/2014, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
od 09.08.2014
Stav konania:
09.08.2014 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.07.2014 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
30.07.2014 - Začaté konkurzné konanie
09.08.2014 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
ABC KLÍMA s.r.o., IČO 31354131, Tomášikova 19, 82102 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--