Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/452/2019

(FO) Cili Milan (25.08.1968)

Ružová 2282, 07501 Trebišov

Spisová značka, typ konania:
26OdK/452/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
21.09.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
30.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.09.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Cili Milan, Ružová 2282, 07501 Trebišov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie