Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/453/2019

(FO) Kušnieriková Alena (11.02.1962)

Lomená 28 , 04001 Košice

Spisová značka, typ konania:
26OdK/453/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Stav konania:
30.01.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
30.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.09.2019 - Vyhlásený konkurz
30.01.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Kušnieriková Alena, Lomená 28 , 04001 Košice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie