Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/198/2019

(FO) Čampišová Iveta, Ing. (27.02.1958)

Lúčna 629/1 , 94901 Nitra - Chrenová

Spisová značka, typ konania:
28OdK/198/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
od 21.09.2019
Stav konania:
31.03.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
30.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.09.2019 - Vyhlásený konkurz
31.03.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Čampišová Iveta, Ing., Lúčna 629/1 , 94901 Nitra - Chrenová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie