Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/200/2019

(FO) Bušai Štefan (24.07.1962)

Šahy 121, 93601 Šahy

Spisová značka, typ konania:
28OdK/200/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
Stav konania:
16.04.2021 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
30.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.09.2019 - Vyhlásený konkurz
16.04.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bušai Štefan, 121, 93601 Šahy, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie