(FO) Sabol Marek

Okulka 20/6 , 09301 Vranov nad Topľou

Spisová značka, typ konania:
2NcKR/20/2014, Iné
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
od 03.12.2015
Stav konania:
08.12.2015 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
22.12.2014 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
08.12.2015 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Sabol Marek, Okulka 20/6 , 09301 Vranov nad Topľou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky
Typ konania podľa územnej platnosti:
--