Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/197/2019

(FO) Nagyová Anna (30.01.1957)

Trhyňa 153 , 93701 Sikenica

Spisová značka, typ konania:
31OdK/197/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
26.11.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
30.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.09.2019 - Vyhlásený konkurz
26.11.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Nagyová Anna, Trhyňa 153 , 93701 Sikenica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie