Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/200/2019

(FO) Nemeš Andrej (04.05.1983)

Rybárska 1278, 94901 Nitra

Spisová značka, typ konania:
32OdK/200/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ľubica Farkašová
Správca:
Stav konania:
08.11.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
30.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.09.2019 - Vyhlásený konkurz
08.11.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Nemeš Andrej, Rybárska 1278, 94901 Nitra, Slovensko
Lehoty:
05.11.2019 Utorok
45 dňová základná prihlasovacia lehota
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie