Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/264/2019

(FO) Janová Žaneta (29.09.1976)

Nám. Oceliarov 465, 04015 Košice-Šaca

Spisová značka, typ konania:
30OdK/264/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
Stav konania:
15.11.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
23.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.09.2019 - Vyhlásený konkurz
15.11.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Janová Žaneta, Nám. Oceliarov 465, 04015 Košice-Šaca, Slovensko
Lehoty:
26.09.2019 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
28.10.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
05.11.2019 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
11.11.2019 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
27.11.2019 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie