Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/730/2019

(FO) Balaščák Peter (09.10.1980)

Bezručova 545, 08501 Bardejov

Spisová značka, typ konania:
5OdK/730/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
17.03.2020 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
02.09.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.09.2019 - Vyhlásený konkurz
17.03.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Balaščák Peter, Bezručova 545, 08501 Bardejov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--