Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/632/2019

(FO) Miček Ladislav (13.10.1993)

Plevník-Drienové , 01826 Plevník-Drienové

Spisová značka, typ konania:
38OdK/632/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Stav konania:
12.09.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
21.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.09.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Miček Ladislav, , 01826 Plevník-Drienové, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie