Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/637/2019

(FO) Bakalík Filip (22.09.1992)

Soblahov 741, 91338 Soblahov

Spisová značka, typ konania:
38OdK/637/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
05.11.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
21.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.09.2019 - Vyhlásený konkurz
05.11.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bakalík Filip, 741, 91338 Soblahov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie