Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/641/2019

(FO) Baláž Milan (20.07.1985)

Mnešická ulica 1717, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Spisová značka, typ konania:
40OdK/641/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
od 12.09.2019
Stav konania:
15.11.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
22.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.09.2019 - Vyhlásený konkurz
15.11.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Baláž Milan, Mnešická ulica 1717, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
Lehoty:
27.09.2002 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
28.10.2002 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
06.11.2002 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
11.11.2002 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
27.11.2002 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Zobraziť viac
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie