(PO) CBA Slovakia, a.s., IČO 36620319

Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Spisová značka, typ konania:
2K/12/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
17.10.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.09.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
08.10.2019 - Začaté konkurzné konanie
17.10.2019 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 17.10.2019
do 05.08.2020
od 10.10.2019
do 16.10.2019
Navrhovatelia:
LawService Recovery, k.s., IČO 48485357, Stráž 223 , 96001 Zvolen, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--