Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/267/2019

(FO) Tkáčová Jana (04.07.1968)

327 , 05323 Rudňany

Spisová značka, typ konania:
30OdK/267/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
Stav konania:
14.09.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.09.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Tkáčová Jana, 327 , 05323 Rudňany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie