Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/637/2019

(FO) Kováč František (15.06.1988)

A. Bernoláka 172, 97247 Oslany

Spisová značka, typ konania:
40OdK/637/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
12.09.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.09.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kováč František, A. Bernoláka 172, 97247 Oslany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie