(PO) Decorcasa s.r.o., IČO 45636630

Prievozská 2/B, 82109 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
4K/40/2013, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
Stav konania:
16.11.2013 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
19.07.2013 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
13.08.2013 - Začaté konkurzné konanie
16.11.2013 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 16.11.2013
do 27.05.2019
od 28.08.2013
do 15.11.2013
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--