Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/205/2019

(FO) Persei Tibor (08.02.1973)

Búč 155, 94635 Búč

Spisová značka, typ konania:
30OdK/205/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Marek Olekšák
Stav konania:
25.09.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.09.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.09.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Persei Tibor, 155, 94635 Búč, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie