Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/206/2019

(FO) Dobiášová Mária (11.09.1958)

Dyčka ( t.č. P.O.BOX 2 BA 215, 820 15 Bratislava ) 156 , 95201 Vráble

Spisová značka, typ konania:
30OdK/206/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Marek Olekšák
Správca:
od 25.09.2019
Stav konania:
14.12.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
04.09.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.09.2019 - Vyhlásený konkurz
14.12.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Dobiášová Mária, Dyčka ( t.č. P.O.BOX 2 BA 215, 820 15 Bratislava ) 156 , 95201 Vráble, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie