Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/914/2019

(FO) Palko Ján (16.07.1954)

Tornaľa 137, 98201 Tornaľa

Spisová značka, typ konania:
2OdK/914/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
27.09.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
04.09.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.09.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Palko Ján, 137, 98201 Tornaľa, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie