Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/735/2019

(FO) Katriňáková Blanka (14.09.1976)

Kukučínova 874/127 , 08701 Giraltovce

Spisová značka, typ konania:
5OdK/735/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
od 05.09.2019
Stav konania:
25.09.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.09.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.09.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Katriňáková Blanka, Kukučínova 874/127 , 08701 Giraltovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--