Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/316/2019

(FO) Kósa Marian (19.06.1977)

Trnávka 213, 93032 Trnávka

Spisová značka, typ konania:
28OdK/316/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vincent Szabó
Správca:
Stav konania:
30.04.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
04.09.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.09.2019 - Vyhlásený konkurz
30.04.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Kósa Marian, 213, 93032 Trnávka, Slovensko
Lehoty:
11.11.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlásenie pohľadávok
26.11.2019 Utorok
Súpis majetku
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie