(PO) BEGOKON, p.v.o.d. v likvidácii, IČO 36038679

Žilinská 8, 81105 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
4K/61/2013, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
od 24.04.2014
Stav konania:
24.04.2014 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
09.12.2013 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
08.02.2014 - Začaté konkurzné konanie
24.04.2014 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 19.03.2014
do 23.04.2014
Navrhovatelia:
Slovenská konsolidačná, a.s., IČO 35776005, Cintorínska 21, 81499 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--