(PO) Finesta Group SK, a. s. v likvidácii, IČO 44328605

Páričkova 18, 82108 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
4K/12/2014, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Veronika Ileninová
Správca:
od 04.06.2014
Stav konania:
04.06.2014 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.03.2014 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
22.03.2014 - Začaté konkurzné konanie
04.06.2014 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 03.04.2014
do 03.06.2014
Navrhovatelia:
Finesta Group SK, a. s. v likvidácii, IČO 44328605, Páričkova 18, 82108 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--