Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-4K/14/2014

(PO) Kreditná spoločnosť Bratislava spol. s r.o., IČO 31386784

Stromová 9, 83317 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
B1-4K/14/2014, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
Stav konania:
16.07.2014 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.03.2014 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
08.04.2014 - Začaté konkurzné konanie
16.07.2014 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kreditná spoločnosť Bratislava spol. s r.o., IČO 31386784, Stromová 9, 83317 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 5 092,75 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--