(PO) LUMEN SR, a.s., IČO 36189022

Floriánska 5, 04011 Košice

Spisová značka, typ konania:
32K/15/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Stav konania:
15.11.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.09.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
06.11.2019 - Začaté konkurzné konanie
15.11.2019 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 15.11.2019
do 27.11.2019
Navrhovatelia:
LUMEN SR, a.s., IČO 36189022, Floriánska 5, 04011 Košice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie