Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/470/2019

(FO) Rendoš Štefan (19.07.1958)

Meteorová 1491, 05566 Košice-Nad jazerom

Spisová značka, typ konania:
32OdK/470/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
Stav konania:
24.03.2020 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
09.09.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.09.2019 - Vyhlásený konkurz
24.03.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Rendoš Štefan, Meteorová 1491, 05566 Košice-Nad jazerom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie