(FO) Ivanič Lukáš (10.10.1988)

Partizánska 139, 97401 Žiar nad Hronom

Spisová značka, typ konania:
5K/13/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
30.11.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.09.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
30.11.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ivanič Lukáš, Partizánska 139, 97401 Žiar nad Hronom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--