Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/689/2019

(FO) Bolerázska Katarína (22.11.1956)

Mesto Nové Mesto nad Váhom , 91501 Nové Mesto nad Váhom

Spisová značka, typ konania:
38OdK/689/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
07.04.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
12.09.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.10.2019 - Vyhlásený konkurz
07.04.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bolerázska Katarína, Mesto Nové Mesto nad Váhom , 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie