Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/911/2019

(FO) Ambrózi Tibor (17.07.1980)

Figa 33, 98251 Figa

Spisová značka, typ konania:
4OdK/911/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
27.11.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
06.09.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.09.2019 - Vyhlásený konkurz
27.11.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Ambrózi Tibor, 33, 98251 Figa, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--