(PO) Ferrumcut s.r.o., IČO 43892728

Jarok 796, 95148 Jarok

Spisová značka, typ konania:
23K/10/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
04.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
16.09.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
28.09.2019 - Začaté konkurzné konanie
04.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 04.12.2019
do 15.04.2020
od 09.10.2019
do 03.12.2019
Navrhovatelia:
Daňový úrad Nitra 1, IČO , Damborského 5 , 94901 Nitra, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie