Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/658/2019

(FO) Herák Lukáš (21.11.1986)

Bzince pod Javorinou 481, 91611 Bzince pod Javorinou

Spisová značka, typ konania:
40OdK/658/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
13.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
06.09.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.09.2019 - Vyhlásený konkurz
13.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Herák Lukáš, 481, 91611 Bzince pod Javorinou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie