Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/661/2019

(FO) Jambor Michal (11.11.1987)

Mateja Bela 2462, 91101 Trenčín

Spisová značka, typ konania:
40OdK/661/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Stav konania:
20.01.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
09.09.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.09.2019 - Vyhlásený konkurz
20.01.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Jambor Michal, Mateja Bela 2462, 91101 Trenčín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie