Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/674/2019

(FO) Rác Viliam (20.09.1974)

Námestie SNP 210, 95801 Partizánske

Spisová značka, typ konania:
40OdK/674/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
07.08.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
10.09.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.09.2019 - Vyhlásený konkurz
07.08.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Rác Viliam, Námestie SNP 210, 95801 Partizánske, Slovensko
Lehoty:
11.11.2019 Pondelok
koniec základnej prihlasovacej lehoty
11.12.2019 Streda
koniec lehoty na popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie