Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/12/2019

(FO) Bužo Štefan (06.01.1959)

Hlinné 224, 09435 Hlinné

Spisová značka, typ konania:
4OdK/12/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Správca:
od 05.10.2019
Stav konania:
19.03.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
16.09.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.10.2019 - Vyhlásený konkurz
19.03.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bužo Štefan, 224, 09435 Hlinné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--