Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/209/2019

(FO) Hajko Peter (16.05.1983)

Ondrejovce 95, 93551 Ondrejovce

Spisová značka, typ konania:
31OdK/209/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
od 11.10.2019
Stav konania:
07.03.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
19.09.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.10.2019 - Vyhlásený konkurz
07.03.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Hajko Peter, 95, 93551 Ondrejovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie