Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/209/2019

(FO) Vassová Adriana (15.02.1990)

Rúbaň 253 , 94136 Rúbaň

Spisová značka, typ konania:
32OdK/209/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ľubica Farkašová
Správca:
Stav konania:
11.10.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
19.09.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.10.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Vassová Adriana, Rúbaň 253 , 94136 Rúbaň, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--