Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/210/2019

(FO) Farkaš Štefan (17.06.1969)

Nábrežná 4649, 94002 Nové Zámky

Spisová značka, typ konania:
32OdK/210/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ľubica Farkašová
Správca:
Stav konania:
07.12.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
19.09.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.10.2019 - Vyhlásený konkurz
07.12.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Farkaš Štefan, Nábrežná 4649, 94002 Nové Zámky, Slovensko
Lehoty:
28.10.2019 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
25.11.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
05.12.2019 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
10.12.2019 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
27.12.2019 Piatok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie