Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/327/2019

(FO) Sokol Ladislav (20.04.1959)

Borský Svätý Jur 150, 90879 Borský Svätý Jur

Spisová značka, typ konania:
28OdK/327/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vincent Szabó
Správca:
Stav konania:
07.07.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
19.09.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.10.2019 - Vyhlásený konkurz
07.07.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Sokol Ladislav, 150, 90879 Borský Svätý Jur, Slovensko
Lehoty:
29.11.2019 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
16.12.2019 Pondelok
Vyhotovenie súpisu majetku
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie