Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/688/2019

(FO) Kuman Jozef (13.04.1956)

Kameničany 64, 01854 Kameničany

Spisová značka, typ konania:
38OdK/688/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
od 28.09.2019
Stav konania:
16.12.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
12.09.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.09.2019 - Vyhlásený konkurz
16.12.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Kuman Jozef, 64, 01854 Kameničany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie